Tarikko – broileritilojen tautiriskien kartoitus ja hallinta -hanke

Eläinten terveys ETT ry ry:n hallinnoimassa Tarikko – broileritilojen tautiriskien kartoitus ja hallinta -hankkeessa (1.11.2021- 31.10.2022) tehtiin Biocheck.UGent- tautisuojauksen arviointeja suomalaisille broileritiloille (sekä tuotanto- että vanhempaispolvi). Arviointien tuloksia hyödynnetään tautisuojauksen parantamiseen ja vertailuun pitopaikkojen välillä.

Loppuraportti Tarikko-hanke

Hankevastaavina toimivat ELL Marianne Kaila ja MMM Elisa Valtonen.