Ingen influensa i kor i Europa

Ingen influensatyp som smittat kor har upptäckts i Europa

Sjukdomar orsakade av fågelinfluensaviruset H5N1 har hittats hos mjölkkor och getter i USA. Inga sådana fall har hittills konstaterats i Finland eller Europa, och de typer av fågelinfluensavirus som förekommer här har inte konstaterats ha smittat nötkreatur. Förutom fågelinfluensa medför förekomsten och vistelsen av fåglar i produktionsanläggningar även andra sjukdomsrisker, såsom salmonella- och campylobacterinfektioner. Goda rutiner för sjukdomsbekämpning bidrar till att hålla lantbrukets djur friska från andra smittsamma sjukdomar.

I USA har influensa hittills (23 april 2024) hittats hos 33 nötbesättningar i åtta delstater. Man tror att smittan kom till boskapsgården från vilda fåglar. Sjukdomen har möjligen spridit sig till flera gårdar tillsammans med djurtransporter. Smittan från nötkreatursgårdar har även spridit sig till närliggande fjäderfägårdar.

Skydd mot fåglar skyddar också mot andra sjukdomar

Förutom fågelinfluensa är andra sjukdomsrisker som salmonella och campylobacter förknippade med förekomsten av fåglar på nötgårdarna. Det är mycket viktigt att skydda foder och djurs dricksvatten så att fåglarna inte kan förorena dem med spillning. Att förhindra att fåglar kommer in på djurutrymmen förhindrar både direktkontakt mellan fåglar och nötkreatur och kontaminering av foder och dricksvatten med fågelavföring.

Nivån på smittskyddet på nötkreatursgårdar kan bedömas och främjas med hjälp av verktyg som finns i Naseva, såsom Biocheck smittoskyddsbedömningen eller en lägesöversikt kallad Miljömässig salmonellarisk.

Influensainfektion hos mjölkkor orsakar förändringar i mjölken

Symptomen på nötkreatur har varit en plötslig nedgång i mjölkproduktionen, mjölken har varit tjockare och färgen har ändrats. Dessutom har feber, aptitlöshet, uttorkning och apati förekommit. Boskapsdödligheten har dock inte ökat i besättningar.

Hos nötkreatur har viruset främst hittats i mjölk och man tror att smittan sprider sig från ett djur till ett annat via mjölkningsutrustning. Om nötkreaturen har hälsoproblem eller symtom som är lämpliga för sjukdomen måste orsaken till sjukdomen fastställas med hjälp av en veterinär.
I USA har en person som var i nära kontakt med nötkreatur bekräftats vara smittad av fågelinfluensa. Personen fick lindriga symtom i form av infektion i ögonslemhinnan (konjunktivit).

Läs mer:

ETT:s nyhet 26.3.2024 (länk)
Skydd mot skadedjur (pdf)

Livsmedelsverket (länk; på finska)
Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) Detections in Livestock (länk, på engelska)