Gårdsbesöken inom Svinnäringens djursjukdomsfond -projektet börjar i april

  • Inläggskategori:Yleinen

Salmonellainfektioner har ökat på svingårdar under de senaste åren. I svinkedjan har fallen drabbat stora besättningar. Till följd av de ökade kostnaderna har svinsektorn planerat att inrätta en djursjukdomsfond för svinnäringen. Jord- och skogsbruksministeriet understöder arbetet med fonden.

Djurens hälsa ETT rf/Sikava är ansvarig för projektet “Hantering av salmonellainfektionsrisker på svingårdar och beredning av svinnäringens gemensamma djursjukdomsfond” med hjälp av JSM. Projektets målsättning är rådgivning, utvärderingsbesök av smittskydd på stora svingårdar och utformning av en modell för djursjukdomsfonden. Projektet omfattar stora svinbesättningar med över 300 suggor, över 2000 slaktsvin eller integrerade besättningar med över 150 suggor. Smittskyddsutvärderingen innebär både Biocheck.UGent® bedömning och översyn av smittskyddet enligt Sikavas nya hälsovårdsplan.

Utvärderingsbesöken för smittskyddet är kostnadsfria och kan utföras säkert trots COVID-19-pandemin. Gårdens representant bör vara med på besöken för att all nödvändig information kan samlas.

Vid hantering av salmonellarisken är det viktigt att:

  • Det inte finns mat, skydd eller häcknings-/boplatser för skadedjur i eller i närheten av produktionsanläggningarna.
  • Konstruktionerna är sådana att inga skadedjur kan komma in i produktionsanläggningarna.
  • Avfallshanteringen är ändamålsenlig.
  • Det finns en plan för bekämpning av skadedjur
  • Foder, halm och hö lagras ändamålsenligt och skyddas mot skadedjur.
  • Besättningen har en ändamålsenlig smittspärr.

Utvärderingsbesöken för smittskydd utförs av Sikavas projektveterinärer Susanna Takaluoma och Joanna Luoma. De kommer att kontakta de stora besättningarna inom de närmaste veckorna. Svinproducenter kan också ta kontakt själv för att boka besöket.  Besöken ska göras före slutet av september 2021.

Kontaktinformation av projektveterinärer