Hälsovård

 

ETT ry är ansvarig för samordning av nöthälsovård

Svinekspertsgruppen 2021

Svinveterinärgruppen står som stöd för svinekspertsgruppen gällande veterinär sakkunnighet.

 

Sikava

Sikavas hälsoklassificering är avsett att bibehålla, uppfylla och utveckla hälsovårdssystem på svingårdar. Kraven för den nationella nivån är åtgärder som överstiger lagstiftningens krav. Registret förs av Sikava, som verkar under ETT ry

Sikava ledningsgrupp

Sikavas hälsoklassificering

För frågor om svinhälsa och -välbefinnande, vänligen kontakta

Vera Talvitie
Veterinär
tel. +358 (0)50 478 3353
förnamn.efternamn@ett.fi