Rengöring och desinficering av arbetsutrustning

Allmän information

Principen är att inga smittsamma djursjukdomar sprids via arbetsmaskiner som traktorer, utrustning för gödselhantering, lastning eller fodertillverkning etc. Det viktigaste är att maskinerna inte transporterar gödsel eller smuts som innehåller potentiella patogener liksom salmonella-, EHEC- eller dysenteribakterier från en gård till en annan.

Maskinerna måste vara rena och vid behov desinficerade innan de lämnar gården eller åtminstone innan de förs till nästa gård.

En lämplig tvättanplats krävs för att rengöra utrustningen.

  • På sommaren kan rengöring ske utomhus på ett asfalterad och dränerad område eller på en genomsläpplig grusyta.
  • På vintern rekommenderas att man använder en varm, dränerad hall.

När maskiner flyttas från en gård till en annan bör man också vara uppmärksam på renheten av däck och chassit på maskinens transportutrustning, fotutrymmet i hytten och förarens skor, särskilt om en smittsam djursjukdom har upptäckts i området. En bruksfärdig desinfektionslösning i en tryckspruta kan t.ex. transporteras med i fordonet. Det är också bra att ha med sig handdesinfektionsmedel i fordonet.

Steg till rengöring

Rengör mekaniskt all smuts och damm som lossnar från maskinen. Vid behov ta bort delar för att möjliggöra en grundlig rengöring.

För tvätt använd ett rengöringsmedel som är lämpligt för rengöring av maskiner. Användning av tvättmedlet gör det lättare att ta bort smuts.

  • Använd en högtryckstvätt eller en skummaskin som är ansluten till vattenrör och applicera rengöringsmedlet nedifrån och uppåt på alla ytor som ska tvättas.
  • Var också noga med att tvätta baksidan och basen på de löstagbara delarna.
  • Envis smuts kräver längre blötläggningstid.
  • Tvättmedlet ska inte tillåtas torka på ytorna, börja vanligtvis tvätta ca 15 minuter efter applicering (ta hänsyn till vädret).
  • Skölj tvättmedlet från topp till botten.

 

Skydda vid behov den elektriska utrustningen mot fukt. De kan rengöras t.ex. genom avtorkning eller med hjälp av tryckluft.

Desinficera vid behov utrustningen efter tvätt, med hänsyn till risken för djursjukdomar. Låt utrustningen torka före eventuell desinficering. Detta förhindrar utspädning av desinfektionsmedlet och gör att det kan verka mer effektivt. Använd inte frätande desinfektionsmedel på elektriska apparater, utan desinficera dem i första hand med alkoholbaserade medel.

  • Syrabaserade desinfektionsmedel
   • Kan vara frätande.
   • Efter desinfektion ska maskinen sköljas med ljummet vatten, speciellt om ett frätande desinfektionsmedel har använts.
   • Trä-, fiber-, plast- och målade ytor kan lämnas utan sköljning.
   • Ytor av aluminium, koppar, mässing, stål och gjutjärn rekommenderas att skölja.
  • Blandningar av glutaraldehyder och kvartära ammoniumföreningar
   • De är mindre frätande, men kan vara allergiframkallande.
  • Alkoholbaserade preparat
   • Alkoholbaserade produkter rekommenderas för desinfektion vid minusgrader. I temperaturområdet 0-10 °C kan alla godkända produkter användas, men med längre verkningstid än bruksanvisningen instruerar.

Se produktetiketten och sammanfattningen av produktens egenskaper för bruksanvisningar, om sådana redan finns. Beakta tillåten användning och verkningstid, följ doseringsanvisningarna. I säkerhetsdatabladet finns anvisningar om vilken skyddsutrustning som ska användas vid användning.