Matkedjaprojekt 3

ETT:s Matkedjaprojekt 3 – Nationellt kvalitetssystem som en del av ett hållbart livsmedelssystem

Livsmedelsverket har beviljat ETT statsbidrag för utveckling av livsmedelskedjan. Projektperioden är 1.4.2020-31.7.2022

Projektets tre huvudmål är att

1. Utveckla nationella kvalitetssystem i mjölk- och köttkedjor.

2. Befrämja smittskydd och förhindra spridning av smittor i primärproduktionen. De viktigaste åtgärderna ska bland annat vara att befrämja införandet av Biocheck.UGent® på nöt-, svin- och fjäderfäbesättningarna och dela mer information om säker djurtrafik mellan nötgårdarna.

Skydd mot skadedjur på nötgårdar, svingårdar och fjäderfäbesättningar

3. Förbättra producenternas och veterinärernas sakkunskap för att befrämja djurens hälsa och välbefinnande och att berätta om veterinärens roll som en del av kvalitetssystemen. Viktiga åtgärder innehåller utbildning till exempel för att minska användningen av antimikrobiella läkemedel och för att förbättra smittskyddet.

Föreläsningsbroschyr Ta-ett-grepp-om-nötboskapens-hälsa!

Ta ett grepp om nötboskapens hälsa – inspelning av webbinarium