Matkedjaprojekt 3

ETT:s Matkedjaprojekt 3 – Nationella kvalitetssystem som en del av ett hållbart livsmedelssystem

Livsmedelsverket har beviljat ETT statsbidrag för utveckling av livsmedelskedjan. Projektperioden är 1.4.2020-31.7.2022

Projektets tre huvudmål är att

1. Utveckla nationella kvalitetssystem i mjölk- och köttkedjor.

  • Verifierade kvalitetssystem utvecklas för mjölk- och köttkedjor
  • Införandet av kvalitetssystem befrämjas
  • Djurens hälsa och välmående befrämjas genom att utveckla nationella mätare och rapportering
  • Ansvarig användning av antibiotika befrämjas

2. Befrämja smittskydd och förhindra spridning av smittor i primärproduktionen. De viktigaste åtgärderna ska bland annat vara att befrämja införandet av Biocheck.UGent® på nöt-, svin- och fjäderfäbesättningarna och dela mer information om säker djurtrafik mellan nötgårdarna.

3. Förbättra producenternas och veterinärernas sakkunskap för att befrämja djurens hälsa och välbefinnande och att berätta om veterinärens roll som en del av kvalitetssystemen. Viktiga åtgärder innehåller utbildning till exempel för att minska användningen av antimikrobiella läkemedel och för att förbättra smittskyddet.

Föreläsningsbroschyr Ta-ett-grepp-om-nötboskapens-hälsa!

Ta ett grepp om nötboskapens hälsa – inspelning av webbinarium