Matkedjaprojekt 1

Matkedjaprojekt 2015-2017
Projekt inom matkedjan

HANDLINGSMODELL FÖR TRYGG NÖTKREATURSTRAFIK

Gemensamma spelregler för djurtrafiken

JSM har beviljat organisationen Djurens hälsa ETT rf projektbidrag för att i samarbete med andra aktörer bygga upp en trygg handlingsmodell för kontroll av djurtrafiken i nötkreaturskedjan.

Det finns en risk för att spridning av smittsamma sjukdomar via symptomfria djur ökar i samband med transport mellan besättningar ifall inte verksamhetskulturen ändras. Det behövs gemensamma spelregler för att bygga upp en ny verksamhetsmodell.

Målet är att med hjälp av en trygg handlingsmodell styra djurtrafiken så, att sjukdomsriskerna minimeras. De gemensamma spelreglerna skrivs in i kvalitetssystemet. Handlingsmodellen kommer att gagna alla aktörer i matkedjan, både producenter och konsumenter.

Projektet administreras av Djurens hälsa ETT rf och förverkligas åren 2015-2017. Den viktigaste målsättningen är att skapa en trygg handlingsmodell för handeln med nötkreatur. Som stöd för handlingsmodellen skapas i Naseva en elektronisk rapport om besättningens djurhälsotillstånd utgående från data som samlats in i Naseva. Under åren 2016 och 2017 ordnas utbildning om hur den nya handlingsmodellen tas i bruk.

För arbetet har man tillsatt två arbetsgrupper med företrädare för både producenter och andra aktörer i nötkreaturskedjan.
Utgångstanken är att köparen/djurens mottagare känner till ursprungsbesättningens hälsotillstånd innan djuren flyttas, så att en riskkontroll ska vara möjlig att genomföra.

Handlingsmodellen byggs upp med tjänsten Naseva och de data finns samlade i tjänsten som grund.

Dessutom kommer man i projektet att definiera nyckeltal för välmående inom svinköttsproduktionen, och samla in data om hälsa och välmående inom produktionen av köttfjäderfä på nationell nivå.

Naseva broschyr

Tilläggsuppgifter:

Projektkoordinator Kati Kastinen, tel. 040 1927448