Djurtrafik

Djurhandel är den största risken för spridning av smittsamma djursjukdomar 

Köp aldrig ”grisen i säcken”, utan kräv information om hälsostatus för både djuret du köper och gården där det kommer ifrån. Se till att du alltid får denna hälsoinformation skriftligen, antingen direkt från Naseva eller på en separat blankett för hälsointyg. 

Riktlinjer för säker praxis i boskapskedjan (ETT Ruokaketjuhanke 1) 

När du köper djur ska du be säljaren om en hälsorapport och, om du vill, ett intyg om hälsostatus för djuren i besättningen.  

Hälsointyget för handel/överföring av djur kan lagras i Naseva med veterinärens elektroniska signatur, och PDF-intyget kan skrivas ut direkt från Naseva. 

Gårdar som inte är medlemmar i Naseva, kan använda ETU- Nautakarjan terveystodistus

Djuren får endast flyttas efter det att du har kontrollerat att de djur som ska köpas, deras ursprungsbesättning och djurhållningsplats uppfyller följande krav: 

  • Inga djur med okänd hälsostatus transporteras. 
  • Djuren visar inga symptom på sjukdom. 
  • De djur som ska köpas in måste ha ett negativt salmonellatest som är max 2 månader gammalt. 
  • Om juver- eller luftvägsinfektioner har konstaterats i ursprungsbesättningen har orsakerna undersökts. Inga fall av Str. agalactiae och M. bovis har rapporterats. 
  • Inga tecken på M. bovis-infektion, paratuberkulos eller smittsamma klövsjukdomar har observerats under hälsokontrollerna på djurhållningsplatsen. 
  • Inga symtom på ringorm har observerats under de senaste 3 åren. 
  • Inga tecken på smittsamma tarmsjukdomar eller luftvägssjukdomar har observerats under den senaste månaden (1 månad). 
  • Om infektioner har konstaterats har ETT:s riktlinjer för sanering eller riskhantering följts. 

 

Vid försäljning av djur, vänligen notera 

Spelregler för ansvarsfull djurhandel på gårdar med mjölkkor och dikor

Anvisning om förmedlingskalvar

Anvisning om slaktnöt

För frågor om nötkreaturs hälsa och välbefinnande, vänligen kontakta

Milla Hiekkaranta
Veterinär
Tel. +358 50 340 7495
förnamn.efternamn@ett.fi