Föreningens styrelse

Djurens hälsa ETT rf:s årsmöte väljer årligen styrelsen för föreningen. Årsmötet hölls den 27.2.2020 i Helsingfors

ETT rf:s styrelse 2020-2021:

Ordförande Ilkka Pohjamo, Valio Oy

 • Ann-Charlott Kjerp, Valio Oy
  suppleant Kristiina Sarjokari, Valio Oy
 • Ari Mäkelä, Valio Oy
  suppleant Hanna Laitinen, Valio Oy
 • Sami Kilpeläinen, Arla Oy
  suppleant Anu Autere, Ruhan Meijeri Oy (Arla-gruppen)
 • Taneli Tirkkonen, A-Producenter Ab/Andelslaget Österbottens kött
  suppleant Tuomas Herva, A-Producenter Ab/ Andelslaget Österbottens kött
 • Olli Paakkala, HKScan Finland Oy
  suppleant Veli-Matti Jäppilä, HKScan Finland Oy
 • Tomas Gäddnäs, Snellmans Köttförädling Ab
  suppleant Kirsi Partanen, Snellmans Köttförädling Ab
 • Pekka Wiro, Atria-Chick Oy
  suppleant  Hanna Hamina, DAVAFoods Finland Oy, Kieku Oy, Kurjessuon munapakkaamo