Medlemskap

Egentliga medlemmar

Finländska samfund med rättsförmåga samt fysiska personer som driver mejeri-, slakteri- eller äggpackeriverksamhet i Finland kan ansluta sej som ordinarie medlemmar till föreningen. Styrelsen godkänner ordinarie medlemmar.

ETT rf egentliga medlemmar 2023

Årsmötet fastställer den anslutnings- och medlemsavgift, som uppbärs av ordinarie medlemmar.

Den årliga medlemsavgiften för ordinarie medlemmar fastställs på basen av vederlag den ordinarie medlemmen inom sin mejeri-, slakteri- eller äggpackeriverksamhet under det senast verkställda redovisningsperiod betalt till primärproducenterna för levererad råvara. Som medlemsavgiftsenhet räknas varje påbörjad 165 000 euro i vederlag. För varje ordinarie medlem, som inte bedrivit ovan nämnd företagsverksamhet under föregående räkenskapsperiod, är antalet medlemsavgiftsenheter ett.

Stödande medlemmar

Föreningen kan även ha stödande medlemmar. Föreningens årsmöte fastställer årligen medlemsavgiften för stödande medlemmar. Stödande medlemmar har närvaro- och yttranderätt vid föreningens möten, men inte rösträtt.

Föreningen hade 136 stödande medlemmar 2022. Som stödande medlemmar finns bl.a. aktörer inom foderbranschen (positivlistans företag), veterinärer, läroanstalter och andra intressenter.

Tack till alla som stöder oss!

Bli stödande medlem i ETT rf, kontakta ETT: info(at)ett.fi

MEDLEMS- OCH ÅRSAVGIFTERNA 2024 (PDF, endast på finska)