Fothälsa av slaktkycklingar

En av de viktigaste indikatorerna för slaktkycklingars välbefinnande är resultatet av bedömningen av hudinflammation på trampdynorna (plantarinflammation).

Förekomsten av hudinflammation på trampdynorna bedöms genom kontroll av den ena fotsulan hos minst hundra fåglar i en flock. Fotsulor undersöks under slakt av en besiktningsveterinär (Statsrådets förordning om skydd av broilrar 375/2011).

Vid kontrollen poängsätts hudinflammationens svårighetsgrad på basis av hur djup skadan är. Poängen indelas i tre klasser 0, 1 och 2, där klass 0 motsvarar en frisk trampdyna, klass 1 lindrig, ytlig inflammation och klass 2 djup inflammation. Resultatet av bedömningen av hudinflammation på trampdynorna hos flocken fås med hjälp av en formel (se förordningen).

Klassificeringen av resultat är < 40 poäng, 40-80 poäng och > 80 poäng. I flockar med mindre än 40 poäng är fotsulornas kondition bra. Om resultatet av utvärderingen av plantarinflammation av flocken överstiger 80 poäng, skabesiktningsveterinären informera ägaren eller djurhållaren till slaktkycklingarna och den regionala förvaltningsmyndighet i vars jurisdiktion djurhållningsenheten är belägen.

Eftersom majoriteten av slaktade broilerflockar i Finland är placerade i gruppen under 40 poäng har den bifogade statistiken (inkluderar > 90 % av den finska broilerproduktionen) även beräknat s.k. ”Finlands specialnivå” < 20 poäng.

Fothälsa av finska slaktkycklingar 2012-2023

För frågor om fjäderfähälsa och -välbefinnande, vänligen kontakta

Hannele Nauholz 
Veterinär 
Tel. +358 50 559 6202
förnamn.efternamn@ett.fi