Kvalitet i finska mjölk- och nötköttproduktion

Cirka 95 % av den mjölk och det nötkött som produceras i Finland kommer från gårdar som tillhör det nationella systemet för uppföljning av nötboskapens hälsovård, Naseva. Naseva registret har ett internationell ISO-certifiering. Certifikatet berättar att på de mjölk- och köttboskapsgårdar som hör till Naseva pågår ett proaktivt och systematiskt arbete för att främja djurhälsa och -välbefinnande samt livsmedelssäkerhet.

Veterinär utför årlig hälsosyn

Naseva-systemet bygger på att djurhälsan och djurskyddet övervakas och utvecklas på gården. Ett led i arbetet är det årliga hälsovårdsbesök som avläggs av en veterinär. Veterinären utvärderar olika delområden inom djurens välbefinnande såsom utfodringen, miljön, hälsan och djurens beteende. Samtidigt gör veterinären tillsammans med djurägarna upp en plan över åtgärder för att förbättra djurhälsan och djurens välbefinnande. Veterinärens årsöversikt är ett minimikrav för gårdar som hör till Naseva. Veterinären besöker givetvis gårdarna oftare vid behov, om djuren behöver vård. Alla data om hälsovården såsom uppgifter om medicineringar och undersökningsresultat sparas i Naseva.

ISO 9001-certifikatet har beviljats Djurens hälsa ETT enligt Kiwa Inspectas värdering

Kristiina Sarjokari, ordförande för Nasevas ledningsgrupp konstaterar“På de gårdar som hör till Naseva har mycket gjorts för djurens välbefinnande under årens lopp. Vi använder väldigt lite antibiotika och förekomsten av smittosamma sjukdomar hos djur är låg.  Det är fint, att systemet är nu certifierat.”

Liitetiedostot