Nasevan 10-vuotisjuhla

Nasevasta tietoa koko ketjun hyödyksi myös eläinliikenteessä
-    Nautaterveydenhuollon dokumentointia 10 vuotta

Naseva eli nautatilojen terveydenhuollon tietojärjestelmä on toiminut terveydenhuollon tiedonkerääjänä 10 vuotta. Tietojärjestelmä valmistui Eläinten terveys ETT ry:n toimesta terveydenhuollon työkaluksi vuonna 2006. Vuosina 2014 ja 2015 järjestelmään tehtiin perusteellisempi uudistus ja päivitetty järjestelmä saatiin käyttöön syksyllä 2015.

Kymmenettä Nasevan toimintavuotta juhlittiin 17.2.2016 juhlaseminaarissa Seinäjoella. Päivän luennoilla käsiteltiin Nasevan rakentamisen taustoja, terveydenhuollon tietojen keräyksen ja analysoinnin nykytilannetta sekä tulevaisuuden tarpeita.

Seminaarissa kuultiin myös Ruotsin terveydenhuollon toimista lypsykarjatiloilla. Växa Sverigen eläinlääkäri Håkan Landin kertoi kehitystyöstä, jossa on parannettu tietojen analysointia ja mallinnusta sekä luotu uusia toimintamalleja. Näiden avulla tilan terveystilanteesta ja toiminnan taloudellisista vaikutuksista saadaan paremmin kokonaiskuva, josta ilmenevät niin vahvuudet kuin heikkoudet, joihin terveydenhuollon toimin voidaan vaikuttaa. Terveydenhuoltosuunnitelmaa on myös viety toimivampaan suuntaan, jolloin myös tuottaja on paremmin sitoutunut muutosten tekoon. Motivaattorina toimii taloudellisen tuloksen muutos, joka voidaan laskea mallin avulla.

Juha Kantoniemi toi esiin suomalaisen maitotilayrittäjän näkökulmaa ja odotuksia terveydenhuollolle. Tilat tarvitsevat tiimitoimijoita ja osaajia, jotka ymmärtävät, kuinka iso yksikkö toimii taloudelliset näkökohdat huomioiden.

Erja Tuunainen näytti Nasevasta saatavia uusia raportteja sekä yhteenvetotietoja. Pirjo Kortesniemen aiheena oli ETT:n hallinnoima hanke, jonka puitteissa luodaan nautaketjulle turvallista toimintatapaa Nasevaa hyödyntäen.

Seminaarissa Mervi Yli-Hynnilä kävi läpi Nasevan rakentamisen taustoja ja nykytilannetta. Kristiina Sarjokari luotasi seminaarin päätteeksi nautaterveydenhuollon ja Nasevan tulevaisuuden tarpeita, niin tuottajan kuin teollisuudenkin näkökulmasta.

Tilaisuudessa huomioitiin myös seuraavia ansioituneita terveydenhuollon ja Nasevan kehittäjiä ETT-viirein:

-    Eeva Brofeldt (ei paikalla)
-    Mervi Yli-Hynnilä
-    Vesa Rainio
-    Kirsti Laukkanen
-    ProAgria (Henna Mero)
-    Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, Saaren yksikkö
     (Mari Hovinen)
-    Heidi Härtel
-    Tuomas Herva
-    Reijo Junni
-    Emovet Oy (Kirsi Vartia)

 

 

© ETT ry