Föreningen för bekämpning av djursjukdomar

Vi beklagar, ETT:s svenskspråkiga sidor är för tillfället under arbete!

 

ETT rf

 • nationellt och internationellt verksam förening med Seinäjoki som stationeringsort
 • grundades på initiativ av livsmedelsindustrin och producenter i samband med att Finland gick med i EU
 • upprätthållarna är finska mejerier, slakterier och äggpackerier
 • har utarbetat ett effektivt nätverk såväl nationellt som internationellt

 

Uppgifter:

 • till uppgifterna hör att upprätthålla och befrämja hälsan och välmående hos produktionsdjur genom koordinering av nationella djurhälsovården samt styra importen av djurmaterial och foder så, att risken för djursjukdomar hålls under kontroll.
 • information om förebyggande åtgärder gällande djursjukdomar
 • uppföljning av sjukdomssituationen hos djur i hemlandet och i övriga områden
 • konsultering gällande sanering av smittosamma sjukdomar
 • utvecklande av försäkringar för djursjukdomar
 • inom fodersektorn upprätthållande och utvecklande av verksamhet inom Positivlistan
 • nationellt och internationellt samarbete med övriga verksamma inom samma sektor
 • fungera som praktiska sakkunniga i nationella arbetsgrupper och projekt
 • koordinering av nationella djurhälsovården i samarbete med Evira
 • Sikava: hälsoklassificering av svinhus och övervakning av den nationella - och specialnivån
 • Naseva: nötgårdars nationella hälsovård
© ETT ry