ETT ry:n tuontiohjeita siipikarjan tuontiin

 
Siipikarjaa maahantuotaessa on ensin selvitettävä mahdollisimman tarkasti lähtömaan ja -parven tautitilanne. Samoin tieto lähtöparven terveystarkkailusta ja käytössä olevista rokotuksista on erittäin oleellinen mahdollisia myöhempiä selvityksiä silmällä pitäen. Myyjältä kannattaakin aina vaatia eläinlääkärin allekirjoittama lähtöparven terveys- ja rokotustodistus (tai rokotussuunnitelma tarkkoine emoparven rokotuspäivämäärineen).

Suositeltavaa on tuoda vain joko siitosmunia tai päivän vanhoja untuvikkoja, joiden tautiriskit ovat parhaiten hallittavissa.

Siitosmunat haudotaan Suomessa erillisessä hautomossa, jossa ei samanaikaisesti kuoriudu kotimaisia poikasia. Tuontimunista kuoriutuneet poikaset kasvatetaan karanteenikasvattamossa.

Tuontiuntuvikot tuodaan Suomessa suoraan karanteeniin. Kaikki kuljetuksen aikana kertynyt jäte (lanta, kuivikkeet, rehunloput jne.) kerätään huolellisesti pois autosta ja haudataan maahan. Auto puhdistetaan ja desinfioidaan asiallisesti.

Karanteeniksi hyväksytään Suomessa paikallisen eläinlääkärin hyväksymä tila, missä tuontilinnut ovat täysin eristettyinä muusta siipikarjasta ja luonnonlinnuista sekä muista eläimistä. Karanteenilla on oma hoitaja, joka ei ole tekemisissä muiden lintujen kanssa. Karanteenia hoidetaan omin työvälinein sekä -vaattein.

Karanteeniaikana linnut tutkitaan tiettyjen tautien varalta ETT:n ohjeen mukaan (pyydä ohjeet ETT:n toimistolta, Hannele Nauholz).

Muista!

Kaikki taudit eivät aiheuta eläimissä selviä oireita. Onkin aina hyvä muistaa, että tuontieläimet, joiden tautitilannetta ei ole selvitetty, aiheuttavat tuojalle suuren taloudellisen riskin: tuoja vastaa eläinten mukanaan tuoman taudin aiheuttamista kustannuksista.

Tuojan kannattaakin hankkia mahdollisimman paljon tietoa lähtömaan ja -parven tautitilanteesta ja noudattaa ETT ry:n ohjeita kaikissa tuontiin liittyvissä asioissa. Suullisiin lupauksiin ei pidä luottaa, vaan kaikki tarvittava tieto kannattaa vaatia kirjallisena.

TARKAT TUONTIERÄKOHTAISET OHJEET SAAT ETT RY:LTÄ!

 hannele.nauholz(at)ett.fi

Turvallista tuontia!

 

Siipikarjatuonnin yleisohje 2019

 

Harrastesiipikarjan tuonnin riskinhallinta

ETT:n ohje pienten siitosmunaerien tuontia varten (alle 20 munaa)

© ETT ry