Eläinten terveys ETT ry.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Tilatason tautisuojaus

Tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisyssä tilatason tautisuojaus on ehdottoman tärkeää. Tuottajalla on suuri vastuu eläintensä terveydestä, mikä kaikkien tilalla käyvien on syytä ottaa huomioon toiminnassaan ja kunnioittaa tilan periaatteita tautisuojauksessa.

Siipikarjatilan tautisuojaus (päivitetty 30.3.2016)

Käytä tautisulkua oikein

Eläintautilain (441/2013) 7 §:n mukaan ”pitopaikasta vastuussa oleva toimija on velvollinen huolehtimaan pitopaikan toimintaan nähden riittävistä menettelytavoista, joilla vastustettavien eläintautien leviämistä pitopaikkaan voidaan ennaltaehkäistä”.

→ Tuottajalla on velvollisuus ja oikeus tautisuojaukseen

Tilakäyntiohje siipikarjatiloja varten (päivitetty 30.3.2016)

Jos pitopaikka on elintarvikelaissa tarkoitettu alkutuotantopaikka, toimijan tulee lisäksi laatia kirjallinen kuvaus menettelytavoista

Siipikarjatilan omavalvonta- ja tautisuojauskuvaus 2017

Siipikarjaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 559 6202
etunimi.sukunimi@ett.fi