Rokotus

Siipikarjan yleiset rokotussuositukset Suomessa (Ruokavirasto)

IB-rokotusohjelma (päivitetty 20.3.2024)

Gumboro-rokotussuositus taudinpurkaustilanteessa (2014)

Rokotteiden luovuttaminen siipikarjatiloille

Lääkeluovutusasetuksen (liite 3, luku 4. Lääkkeiden luovutus turkiseläinten, viljeltyjen kalojen tai siipikarjan omistajalle tai haltijalle) mukaan siipikarjatilalla, jolle luovutetaan rokotteita, täytyy rokotteita luovuttavan eläinlääkärin tehdä vähintään kaksi käyntiä vuodessa. Eläinlääkäri laatii siipikarjan pitopaikalle kirjallisen rokotussuunnitelman.

Eläinten omistajalla tai haltijalla on oltava lääkkeiden säilytykseen soveltuvat tilat sekä riittävät tiedot ja kyvyt eläinten rokottamiseen ja rokotteiden käsittelyyn.

Eläinten omistajan tai haltijan on pidettävä kirjaa saamistaan ja käyttämistään lääkkeistä, ja eläinlääkäri tarkistaa tämän kirjanpidon eläinten pitopaikassa käydessään.

Tiivistelmä lainsäädännön vaatimuksista:

Rokotteiden käyttö ja luovutus siipikarjatiloille 1.12.2014 alkaen

Siipikarjaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 559 6202
etunimi.sukunimi@ett.fi