Broilereiden jalkapohjaterveys

Broilereiden jalkapohjaterveys

Yhtenä tärkeimmistä broilereiden hyvinvoinnin mittareista käytetään ns. jalkapohjaindeksiä.

Indeksin pohjana oleva jalkapohjatulehdusarviointi tehdään tutkimalla parvesta vähintään sadan linnun yksi jalkapohja teurastuksen yhteydessä tarkastuseläinlääkärin toimesta (Valtioneuvoston asetus 375/2011).

Jalkapohjasta pisteytetään ihotulehduksen vakavuusaste vaurion syvyyden perusteella. Alle 40 pisteen parvissa jalkapohjien kunto on hyvä. Kansainvälisessä vertailussa käytetään luokitusta < 40 pistettä, 40-80 pistettä ja > 80 pistettä. Jos parven jalkapohja-tulehdusarvioinnin tulos ylittää 80 pistettä, on tarkastuseläinlääkärin ilmoitettava siitä broilereiden omistajalle tai pitäjälle sekä sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella eläintenpitoyksikkö sijaitsee.

Koska suurin osa teurastetuista broileriparvista sijoittuu Suomessa alle 40 pisteen ryhmään, on oheisessa tilastossa (sisältää > 90 % suomalaisesta broilerintuotannosta) laskettu myös ns. ”Suomen erityistaso” < 20 pistettä.

Broilereiden jalkapohjaterveys 2012-2023

Siipikarjaterveyteen liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri
Puh. 050 559 6202
etunimi.sukunimi@ett.fi