Saneeraus

Salmonellasaneerauksen vaatimat toimenpiteet tilatasolla riippuvat mm. eläinlajista, tuotantosuunnasta, tilatyypistä, tilan eläinmäärästä ja eläinvirroista yms. Kun nauta-, sika- tai siipikarjatilalla todetaan salmonellatartunta, pitopaikalle annetaan taudin leviämisen estämiseksi tehtävä päätös (rajoittavat määräykset). Päätöksen peruuttaminen edellyttää onnistuneita saneeraustoimia. Saneerauksen onnistuminen varmistetaan näytteenotoin ennen päätöksen peruuttamista.

Toimenpiteet epäiltäessä tai todettaessa salmonellatartuntaa pitopaikassa perustuvat maa- ja metsätalousministeriön asetukseen zoonooseista 316/2021.

ETT ry tarjoaa konsultointia tarttuvien tautien saneerauksissa.

Tutustu nauta- ja sikatilojen saneerauksiin RKH3-hankkeessa toteutetun salmonellasaneerausverkostokoulutuksen materiaalien avulla.

Saneerausohjeita alla liitteinä