Riskinarviointi

Eviran (nyk. Ruokavirasto) riskinarviointi ja Luonnonvarakeskus (Luke) selvittivät hankkeessaan 2013-2016 rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan kustannuksia ja hyötyjä Suomessa ja arvioivat salmonellariskejä Suomessa sekä nykyisellä valvontaohjelmalla että vaihtoehtoisella skenaariolla.

Rehujen ja tuotantoeläinten salmonellavalvonnan riskinarviointi ja kustannus-hyöty-analyysi (Luke)

”Jos suomalaisten sianrehujen salmonellaesiintyvyys olisi samaa luokkaa kuin EU-maista kerätyssä aineistossa, esiintyvyys sioissa ja ihmisissä voisi ennustetussa tilanteessa nousta keskimäärin 55-kertaiseksi. Jos salmonellan hävittämiseksi rehusta ei ryhdyttäisi toimenpiteisiin, ennaltaehkäisyn kustannukset olisivat edelleen vähintään 1,1–1,8 miljoonaa euroa, jonka lisäksi rehun saastumisesta johtuvien sikatilojen saneerausten ja ihmisten sairastumisten aiheuttamat kustannukset nousisivat noin 33 miljoonaan euroon vuosittain. Tutkimuksen perusteella sianrehujen salmonellavalvonta ja siihen liittyvät kontaminaatioita ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat kustannustehokkaita ja tuottavat yhteiskunnalle hyötyä.”

Hankkeen loppuraportti 2018 (Evira)