Ruokaketjuhanke 1

 Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät
– avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto

Kansallinen, vapaaehtoinen tuotantoeläinten terveydenhuoltotyö oli pohjana MMM:n rahoittamassa ETT:n Ruokaketjuhankkeessa 2015-2017, jonka ensisijaisena tavoitteena oli luoda nautaketjun eläinliikenteen hallintaan turvallinen toimintamalli ja laatia sen käyttöönottoon yhteiset, kansalliset pelisäännöt. Hanke oli foorumi yhteisten pelisääntöjen luomiselle. Tutustu turvallisen eläinliikenteen pelisääntöihin

Sianlihantuotannossa vastaavanlaisesti luotiin yhteiset, kansalliset pelisäännöt jo v. 2003, jolloin sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikava perustettiin. Tässä hankkeessa määriteltiin sianlihantuotantoon hyvinvointia kuvaavat mittarit, jotka ovat sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikavasta todennettavissa.

Lisäksi oli tavoitteena kerätä kansallista tietoa lihasiipikarjan hyvinvoinnin osa-alueista. Hankkeessa luotiin tiedonkeruujärjestelmä broilereiden hyvinvointia kuvaavien tietojen kansallisen tilastoinnin pohjaksi.

Hankkeessa toimivat ohjausryhmä ja sektorikohtaiset työryhmät. Uuden toimintamallin kehitystyöhön oli kutsuttu mukaan niin maidon- kuin naudanlihantuottajia sekä asiantuntijoita teurastamoilta, meijerisektorilta ja eläinjalostuksesta. Hankkeen työpajoissa käytiin läpi, mitä uusi toimintamalli käytännössä tarkoittaisi tilojen toimintaan.

Hanke-esite

Hanke on päättynyt ja LOPPURAPORTTI on julkaistu.