Tautisuojaus

Ruokaketjuhanke 3:n keskeiset toimenpiteet tilatason tautisuojauksen kehittämiseksi

  • Haittaeläintorjunta-oppaan kirjoittaminen kaikille eläinlajeille
  • Toteutuneiden salmonellasaneerausten yhteenveto ja saneerattujen tilojen riskitason alentaminen jatkossa niiden tautisuojausta kehittämällä
  • Riski-ja avaintilojen tautisuojauksen parantaminen luomalla yhteiset kansalliset pelisäännöt
  • Kansallisten Biocheck-arviointitulosten raportoinnin kehittäminen ja hyödyntäminen terveydenhuollossa tilojen tautisuojauksen kehittämiseen
  • Nautaketjun turvallisen eläinliikenteen edistäminen –viestinnällisesti selkeän ohjepaketin tuottaminen ETT:n verkkosivuille.