Laatutieto

ETT:n Ruokaketjuhanke 3:n (RKH3) tavoitteena on kehittää kansallisia laatujärjestelmiä maito- ja lihaketjuissa. Keskeisinä toimenpiteinä on kehittää todennettujen laatujärjestelmien luomista maito- ja lihaketjuille ja edistää niiden käyttöönottoa, kehittää kansallisen tuotantoeläinten terveydenhuollon hyvinvoinnin mittareita ja raportointia sekä edistää vastuullista antibioottien käyttöä kehittämällä lääkekäytön ja rokotuskattavuuden tiedonkeruuta.

Elinkeinon toimia antibioottien vastuullisen käytön edistämiseksi Suomessa esiteltiin RKH3:n puitteissa maailmanlaajuisessa virtuaalikonferenssissa 7.-9.6.2021

5th international conference on Responsible Use of Antibiotics in Animals

Posteri:

The measures of the industry to promote responsible use of antibiotics in Finland

Sikavan ja Nasevan toiminta vastuullisen antibioottien käytön edistämiseksi esiteltiin kansainvälisessä hybridikonferenssissa 5.-6.5.2022

AACTING 3rd international conference Quantification, Benchmarking and Stewardship of Veterinary Antimicrobial Usage

Tutustu RKH3 toimenpiteisiin eri tuotantosektoreiden laatujärjestelmien ja laatutiedon keruujärjestelmien kehittämiseksi:

Nauta

 

Sika

 

Siipikarja