Ruokaketjuhanke 3 tukee kestävän ruokajärjestelmän tavoitteita

Ruokaketjuhanke 3 (RKH3) on ETT:n hallinnoima ja MMM:n osarahoittama hanke, jonka toimenpiteet toteuttavat hallitusohjelmaan kirjattuja ruokapoliittisia tavoitteita, joilla edistetään mm. kestävää ruokajärjestelmän toteutumista.

Keskeisinä toimenpiteinä ovat 1) kansallisten laatujärjestelmien kehittäminen, 2) tautisuojauksen edistäminen ja eläintautien leviämisen estäminen sekä 3) tuottajien ja eläinlääkäreiden osaamisen parantaminen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä (taulukko  alla).

Hankkeessa toimii ohjausryhmä, jonka kokoonpanossa on jäsenorganisaatioiden ja keskeisten sidosryhmien asiantuntijoita. Hankkeessa hyödynnetään asiantuntijatyöryhmien panosta toimenpiteiden kehittämisessä ja toteuttamisessa. Hankkeen budjetti on 318 697 euroa, josta avustuksen osuus on 254 957,60 euroa ja omarahoituksen osuus 63 739,40 euroa. Hankeaika on 1.4.2020-31.7.2022.

Nasevan laatujärjestelmä kohti sertifiointia

Edellisessä Ruokaketjuhanke 2:ssa Nasevan laatujärjestelmää kehitettiin ISO9001-standardin mukaisesti ja järjestelmä esiarvioitiin. Esiarvioinnissa esiin nostettuja kehittämiskohteita (mm. johdon katselmus ja riskienhallinta) on lähdetty nykyisessä hankkeessa toteuttamaan Nasevan johtoryhmässä. Laatujärjestelmän sertifiointi ajoittuisi mahdollisesti syksylle 2020. Lisäksi on suunniteltava, miten terveydenhuoltokäyntien auditoinnit toteutetaan. Selvitys kansallisesta laatujärjestelmän edellytyksistä aloitetaan syksyllä 2020. Nasevan laatutyöryhmässä valmistellaan edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamista ja vaikutusta sekä alkutuotannon osalta että osana ruokajärjestelmää.

Lääkkeiden käytön raportoinnin kehittäminen aloitettu

Lääkekäytön raportointia kehitetään kaikkien eläinlajien osalta. Euroopassa pyritään yhtenäiseen käytäntöön raportoida eläinlajikohtaisesti antibioottien kulutusta. Sikavassa ja Nasevassa kehitetään raportointia yhtäaikaisesti siten, että tulevaisuudessa saisimme rekistereistä eläinlajeittain käytettyjen ja varalle luovutettujen antibioottien määrät.
Nasevaan on kehitetty Mtech Digital Solutions Oy:n kanssa grafiikkaa koskien tilakohtaisia hoitomääriä hoitokoodeittain ja vertailupohjana käytetään muiden Naseva-tilojen vastaavia lukuja. Tilan hoitotietoja voidaan suodattaa valitun ajanjakson ja hoitokoodien suhteen. Lisätietoja kuvaajista löydät Nasevasta (ohjeet ja lomakkeet): Nasevan hoitograafit

Sikava-koulutusta eläinlääkäreille

Sikavan terveysluokituksesta, terveydenhuollosta ja laatujärjestelmästä toteutettiin eläinlääkäreille webinaari 2.6.2020. Sikavan terveydenhuoltosopimusten tekoon oikeuttavaa peruskoulutusta on uudistettu. Uudistettu koulutus tarjoaa tärkeää tietoa suomalaisen sianlihantuotannon laatuketjusta myös kokeneemmille eläinlääkäreille. Koulutus keräsikin mukaan yli 70 kuulijaa.

Siipikarjasektorilla tavoitteena laatutiedon raportoinnin jatkuva kehittäminen

Ruokaketjuhankkeen siipikarjaosion ensimmäisenä työnä uudistettiin munintakanasektorin antibiootin käyttötiedon keruulomake (Forms-lomake). Eläinlääkäreiden on nyt mahdollista kirjata tiedot järjestelmään esim. kännykällä tai tabletilla heti hoidon jälkeen QR-koodia käyttäen.

Vain yksittäisiä kanaparvia on lääkitty antibiootein vuosina 2018-2020. Yleisimpiä lääkityksen syitä ovat olleet sikaruusu ja pasteurelloosi.

Lisätietoa siipikarjan lääkityksistä ja hyvinvoinnista