RKH3 – Sikavan hyvinvointi-indeksin raportoinnin kehittäminen

Sikavan hyvinvointi-indeksin raportointia on selkeytetty ja tavoitteena on saada hyvinvoinnin kehittymisestä tietoa mm. tuotantosuunnittain ja kokoluokittain. Sikavan hyvinvointi-indeksiin sisällytettiin sikojen käyttäytymistä havainnoivia mittareita ja hyvinvointitasojen (hyvä, mahdollisesti kehitettävää, parannettavaa) väliset raja-arvot asetettiin kiinteiksi. Vapaaimetyksestä ja runsaasti kuivitetusta makuualustasta saa lisäpisteitä, jos hyvinvointi-indeksi on tilalla hyvällä tasolla. Muutokset Sikavan hyvinvointi-indeksissä tulivat voimaan helmikuussa 2022.