RKH3 – Sikavan hyvinvointi-indeksin raportoinnin kehittäminen

Sikavan hyvinvointi-indeksin raportointia selkeytetään ja tavoitteena on saada hyvinvoinnin kehittymisestä mm. tietoa tuotantosuunnittain ja kokoluokittain. Sikavassa on kerätty tietoa nk. Plus-pisteistä, mutta ne eivät vielä ole mukana hyvinvointi-indeksin laskennassa. Plus-pisteiden merkitystä hyvinvointi-indeksin laskennassa tullaan selkeyttämään ennen käyttöönottoa.