RKH3 – Siipikarjan laatutiedon kehittäminen

RKH3 tavoitteena on siipikarjan hyvinvointia kuvaavan kansallisen laatutiedon keruun ja raportoinnin kehittäminen. Hankkeen siipikarjatyöryhmä suunnitteli 13.10.2020 kokouksessaan käytännön toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamiseksi. Kesällä 2021 järjestetään työpaja kansallisen laatutiedon keruun ja raportoinnin kehittämiseksi.

 • Hyvinvointia kuvaavan tiedon keruun laajentaminen kalkkunantuotantoon

  • RKH3-kalkkunaryhmä

 

 • Hyvinvointia kuvaavan tiedon keruun laajentaminen broileriemoihin

  • RKH3-Broileriemoryhmä
   • Käyty läpi broileriemojen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.
   • Kirjattu tavoitteeksi broileriemojen kansallisten hyvinvointitavoitteiden kirjaaminen.
   • Käyty läpi mahdollisia mittareita kansallisen tiedonkeruun pohjaksi ja suunniteltu kansallisen tiedonkeruun toteutusta.

 

 • Siipikarjatuotannon kansallisen laatutiedon raportoinnin kehittäminen