RKH3 – Siipikarjan laatutiedon kehittäminen

RKH3 tavoitteena on siipikarjan hyvinvointia kuvaavan kansallisen laatutiedon keruun ja raportoinnin kehittäminen. Hankkeen siipikarjatyöryhmä suunnitteli 13.10.2020 kokouksessaan käytännön toimenpiteitä tavoitteiden toteuttamiseksi.

 • Hyvinvointia kuvaavan tiedon keruun laajentaminen kalkkunantuotantoon

 

 • Hyvinvointia kuvaavan tiedon keruun laajentaminen broileriemoihin

  • RKH3-Broileriemoryhmä kokoontui 26.11.2020.
   • Käytiin läpi broileriemojen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.
   • Kirjattiin tavoitteeksi broileriemojen kansallisten hyvinvointitavoitteiden kirjaaminen.
   • Käytiin läpi mahdollisia mittareita kansallisen tiedonkeruun pohjaksi.