RKH3 – Nasevan laatujärjestelmän kehittäminen

1. Missä mennään Nasevan laatujärjestelmän kehittämistyössä?

Ruokaketjuhanke 3:n (RKH3) puitteissa toteutettava Nasevan eli nautaterveydenhuollon seurantajärjestelmän sertifiointi etenee suunnitellusti. Lokakuussa järjestettiin Nasevan jäsenorganisaatioille ISO9001-standardin vaatimukset selkokielellä -koulutus. Etänä järjestetty koulutus oli onnistunut, ja mukana oli 24 henkilöä. Nasevan jäsenorganisaatioiden edustus koulutuksessa oli 78 %. Koulutuksen palautetta tullaan hyödyntämään laatujärjestelmien kehittämisessä.

Nasevan ISO-sertifioinnin valmistelua on tehty RKH3:n puitteissa ja sertifiointiin tähdätään ensi vuoden keväällä.

 

2. Selvitys Nasevan hyvinvointi-indeksistä osana nautojen hyvinvoinnin arviointia

ETT:n RKH2-hankkeessa Nasevan terveysluokitusta kehitettiin ja otettiin jo ohjaavasti käyttöön. Keskustelua elinkeinon edustajien ja nautojen hyvinvoinnin asiantuntijoiden kesken käytiin myös Nasevaan luotavista ja mahdollisesti käyttöönotettavista hyvinvointimittareista.

RKH3:n toimenpiteenä on suunnitella, mitä mittareita hyvinvointi-indeksiin sisällytettäisiin ja mitkä olisivat niiden painoarvot nautojen hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi on selvitettävä, mitä nautojen hyvinvointi-indeksin kehittäminen järjestelmältä teknisesti edellyttää.