RKH3 – Nasevan laatujärjestelmän kehittäminen

1. Nasevan laatujärjestelmä sai ISO9001-sertifikaatin

Ruokaketjuhanke 3:n (RKH3) puitteissa valmisteltu nautaterveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevan laatujärjestelmä sai kesäkuussa 2021 kansainvälisen ISO9001- sertifikaatin. Sertifikaatti on myönnetty aiemmin Sikavan laatujärjestelmälle ja se laajeni koskemaan myös Nasevaa. Nasevaan kuuluvilla maito- ja lihatiloilla tehdään ennakoivaa ja suunnitelmallista työtä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä elintarviketurvallisuuden edistämiseksi. Näistä toimista kertyy tietoa Nasevaan. Sertifikaatti osoittaa Nasevan laatujärjestelmän toimivan laatuvaatimustensa mukaisesti edistäen tuotantoeläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä elintarviketurvallisuutta.

 

 

 

RKH3-hankkeen puitteissa on tarkoitus selvittää Nasevan laatujärjestelmän edellytykset täyttää kansallisen laatujärjestelmän vaatimukset.

2. Selvitys Nasevan hyvinvointi-indeksistä osana nautojen hyvinvoinnin arviointia

ETT:n RKH2-hankkeessa Nasevan terveysluokitusta kehitettiin ja otettiin jo ohjaavasti käyttöön. Keskustelua elinkeinon edustajien ja nautojen hyvinvoinnin asiantuntijoiden kesken käytiin myös Nasevaan luotavista ja mahdollisesti käyttöönotettavista hyvinvointimittareista.

RKH3:n toimenpiteenä on suunnitella, mitä mittareita hyvinvointi-indeksiin sisällytettäisiin ja mitkä olisivat niiden painoarvot nautojen hyvinvoinnin kannalta. Lisäksi on selvitettävä, mitä nautojen hyvinvointi-indeksin kehittäminen järjestelmältä teknisesti edellyttää.