Rehut

Rehujen merkitys kotieläintuotannolle on mittaamattoman suuri.

Elintarviketuotantoketjussa lopputuote on juuri niin hyvä kuin ketjun heikoin lenkki sallii. Rehualalla on kyseisen ketjun ensimmäisenä lenkkinä suuri vastuu sekä kotieläintuotannon että eläinperäisten elintarvikkeiden puhtauden ja turvallisuuden, mutta myös eläinten hyvinvoinnin suhteen. Kerran tehtyjä virheitä eivät ketjun myöhemmät lenkit enää pysty korjaamaan.

Suomalainen rehuteollisuus on kantanut hyvin vastuunsa tuotannossa, jossa salmonellan esiintymisen suhteen vallitsee nollatoleranssi.

Rehuhygieniaa valvoo Suomessa Ruokavirasto.

Lisätietoa rehuhygienian valvonnasta

© ETT ry