Rehuseminaarit

ETT ry järjestää noin joka toinen vuosi Rehuseminaarin positiivilistan yrityksille ja muille rehugygieniaan liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille yhteistyössä Ruokaviraston rehuvalvonnan kanssa.

Seuraava Rehuseminaari on päätetty siirtää vuoteen 2021 koronaviruspoikkeama-tilanteen vuoksi. Se järjestetään 1.11.2021 todennäköisesti hybridimuotoisena sekä Ruokaviraston Helsingin toimipisteessä että etäosallistumismahdollisuudella.

Rehuseminaarissa 2018 käsiteltiin mm. salmonellapositiivisten rehuerien käsittelymahdollisuuksia formaldehydin rehukäyttökiellon jälkeen.

Lisäksi ETT ry järjestää omia koulutustilaisuuksia positiivilistalla oleville rahtisekoittajille. Edellinen koulutus oli 30.10.2019 Loimaalla.