Rehuseminaari 2023

Rehuseminaarin ohjelma 2023

Seminaarin esitykset:

1. Huoltovarmuus ja valmius (PDF)

  • Marita Aalto, maa- ja metsätalousministeriö

2. Sähköinen asiointi ja raportointi (PDF)

  • Hanna Laatio, Ruokavirasto

3. HACCP – vaarojen arvionti (PDF) ja tallenne (YouTube)

4. Salmonellan torjunta ja sen taloudellinen merkitys rehualan toimijan näkökulmasta (PDF)

  • Jarkko Niemi, Luonnonvarakeskus Luke

5. Rehujen laadunvarmistus on tarkkaa työtä (PDF) ja tallenne (YouTube)

  • Laura Blomqvist, Ruokavirasto

6. Maa- ja metsätalousministeriön ajankohtaiskatsaus (PDF)

  • Marita Aalto ja Eeva Saarisalo, Maa- ja metsätalousministeriö

7. Salmonellatilanne ja rehuhygienia tilatasolla (PDF)

  • Olli Ruoho, Eläinten terveys ETT ry

8. Positiivilistan sääntöuudistus (PDF)

  • Ina Toppari, Eläinten terveys ETT ry