Rehuntuontiohje tuottajalle

  • Varmista aina omalta meijeriltäsi/teurastamoltasi/munapakkaamoltasi, onko tuonti tuotantosopimuksen puitteissa mahdollista. Salmonellavakuutus vaatii, että tilalla käytettävien tuontirehujen tulee olla kotimaassa salmonellakontrolloituja. Monien yritysten tuotantosopimukset edellyttävät, että rehut on hankittava vain positiivilistalla olevien yritysten kautta, jolloin suora tuonti ei ole mahdollista.
  • Ota ajoissa ennen tuontia yhteyttä Ruokaviraston rehuvalvontaan (Keskus puh: 029 530 0400) saadaksesi tietoa tuonnille asetetuista viranomaisvaatimuksista.
  • Sovi myyjän kanssa kauppaehdot; esim. mikäli tuotteesta löytyy salmonellaa, tuote kuumennetaan tai happokäsitellään Ruokaviraston hyväksymällä tavalla myyjän kustannuksella tai ostajalla on oikeus palauttaa erä.
  • Otata välittömästi tuonnin jälkeen ennen tuontirehuerän käyttöönottoa eräkohtainen salmonellanäyte Ruokaviraston näytteenotto-ohjeen mukaisesti joko Ruokaviraston valtuuttaman tarkastajan tai muun riittävän asiantuntemuksen omaavan näytteenottajan toimesta. Rehu on tutkimuksen ajan karanteenissa.
  • Näytteet tutkitaan salmonellan varalta joko Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa tai muussa laboratoriossa, jolla on käytössä akkreditoitu menetelmä salmonellan tutkimiseen rehuista.
  • Rehut otetaan käyttöön vasta negatiivisen salmonellatutkimustuloksen valmistumisen jälkeen. Säilytä tutkimustodistus.

 

ETT ry:n tiedote suoramarkkinoinnin riskeistä 20.2.2015

Rehuun liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri, positiivilista
Puh. 050 559 6202
etunimi.sukunimi@ett.fi

Olli Ruoho
Asiantuntijaeläinlääkäri, rehuhygienia
Puh. 040 820 1257
etunimi.sukunimi@ett.fi