ETT:n laatusopimusohje

Laatusopimuksissa huomioitavia asioita, esimerkkejä:

 • Molempien osapuolten hyväksymä ja allekirjoittama dokumentti
 • Kuljetusalan/varastointia harjoittavan yrityksen tulee olla rekisteröitynyt Ruokavirastoon rehualan toimijaksi (rehuhygienia-asetuksen mukainen rekisteröityminen tai hyväksyminen)
 • Mitä autolla saa kuljettaa/varastossa saa varastoida? Esimerkiksi
  – vain positiivilistan yrityksen rehuja/rehuaineita
  – aineita, joita ei missään tapauksessa saa kuljettaa/varastoida
  – aineita, joiden kuljetuksen/varastoinnin jälkeen vaaditaan erityistoimenpiteitä (erityinen puhdistus, desinfiointi)
  – sivutuoteasetuksen ja TSE-asetuksen aiheuttamat rajoitukset, esim. lihaluurehujauho täytyy kuljettaa eri kalustolla/varastoida erillään elintarviketuotantoeläinten rehuista, kalajauho erillään märehtijöiden rehuista jne.
 • Rehun mukana seuraavat saateasiakirjat
 • Ajopäiväkirja, josta käy ilmi, millä tiloilla on käyty minäkin päivänä ja missä järjestyksessä
 • Auton/varaston puhtaus ja hygienia positiivilistan yrityksen vaatimalla tasolla. Puhdistuksista ja desinfioinnista tulee olla kirjallinen suunnitelma ja/tai ohje. Puhdistuksista ja desinfioinneista on pidettävä kirjaa, ja kirjanpito on tarvittaessa oltava positiivilistan yrityksen käytettävissä (esim. poikkeamatilanne/salmonellaepäily)
 • Varaston haittaeläintorjunta
 • Auton/varaston näytteenotto salmonellan varalta positiivilistan yrityksen vaatimusten mukaisesti (näytteenottokohteet, -tiheys, näytemäärät)
 • Mahdolliset asiakkaiden reklamaatiot ja kehitysehdotukset sekä liikennöitsijän/varastonpitäjän itse havaitsemat puutteet ja ongelmat saatetaan positiivilistan yrityksen tietoon
 • Liikennöitsijällä/varastonpitäjällä on oltava vastuuvakuutus, joka korvaa mahdollisen kuljetuksen/varastoinnin aiheuttaman vahingon positiivilistan yrityksen asiakkaille

Kuljetusalan ja varastointia harjoittavien yritysten työntekijöiden koulutus rehuhygieniaa koskien on hyvä varmistaa, ja mahdollisesti tarjota koulutusta yhdessä positiivilistan yrityksen oman henkilökunnan kanssa.

Rehuun liittyvissä asioissa ota yhteyttä

Hannele Nauholz
Asiantuntijaeläinlääkäri, positiivilista
Puh. 050 559 6202
etunimi.sukunimi@ett.fi

Olli Ruoho
Asiantuntijaeläinlääkäri, rehuhygienia
Puh. 040 820 1257
etunimi.sukunimi@ett.fi