Rahtisekoittajien koulutuspäivä 30.10.2019

ETT järjesti Loimaalla 30.10.2019 yhteistyössä Ruokaviraston kanssa koulutuspäivän positiivilistan rahtisekoittajille.

Ohjelma Rahtisekoittajakoulutus 30.10.2019

Päivän avaus Hannele Nauholz, ETT ry

Yhteistyöllä salmonellan torjuntaan Tanja Lähteinen, Ruokavirasto/Eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osasto

Rahtisekoittaja rehualan toimijana, Laura Blomqvist ja Sani Sampolahti, Ruokavirasto/Rehujaosto

Rehyhygienia rahtisekoittajan käytännön työssä tilatasolla, poikkeamatilanteet ja niiden hallinta Olli Ruoho, ETT ry

Omavalvontanäytteenotto sekoituskalustosta Olli Ruoho ja Hannele Nauholz, ETT ry