Puheenjohtajan tervehdys 1-2020

Minulla oli kunnia tulla valituksi Eläinten terveys ETT ry:n hallituksen puheenjohtajaksi yhdistyksen vuosikokouksessa 27.2.2020.
Kirjoitan ensimmäistä kertaa jäsentiedotteeseen,
joten lyhyt esittäytyminen lienee paikallaan.

Olen 41-vuotias agronomi ja työskentelen Valion alkutuotantojohtajana. Valiolle siirryin MTK:n ja Maitovaltuuskunnan maitoasiamiehen tehtävistä vuonna 2016. Ennen maitosektorille siirtymistä olen työskennellyt muun muassa sika- ja siipikarjatalouden sekä lammas- että naudanlihantuotannon parissa. Tämä auttaa ymmärtämään kotieläintalouden eri tuotantosuuntia
ja niiden erityispiirteitä. Olen sivutoiminen kasvinviljelijä,
joten ylimääräisestä vapaa-ajasta ei juuri aiheudu ongelmia.
Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi poikaa.

ETT:n laaja tehtäväkenttä

Ilman ETT:n vaikutusta ei suomalaisten kotieläintilojen toiminta olisi niin korkealla tasolla, mitä se on tänä päivänä.
ETT:n tehtäväkenttä on vuosien saatossa laajentunut käsittämään eläintautiriskien hallinnan lisäksi tuotantoeläinten terveydenhuollon koordinaatiota ja terveydenhuollon seurantajärjestelmien kehittämistä. Näillä asioilla on selkeä yhteys myös ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Uskon, että jatkossa One Health -ajattelun merkitys kansanterveydelle tulee lisääntymään.
Vakavat eläintaudit, kuten afrikkalainen sikarutto, jylläävät maailmalla. Suomen hyvä eläintautitilanne ei ole itsestään selvyys, vaan se vaatii jatkuvaa työtä niin tilatasolla kuin koko ketjussa. ETT:n rooli on tässä merkittävä. Vakavien eläintautien kohdalla ennaltaehkäisy on parempi vaihtoehto kuin sopeutuminen.

Peruspilarit ovat kunnossa

ETT:n toiminta perustuu elinkeinon vahvaan yhteistyöhön. Neljännesvuosisata sitten elinkeino perusti ETT:n vastustamaan eläintauteja. Useissa maissa on ajateltu – ja ajatellaan yhä – että viranomaiset hoitavat asian. ETT oli aikaansa edellä, sillä tänä päivänä yhä suurempi osa kuluttajista ajattelee, että on yritysten tehtävä ratkaista vapaaehtoisesti isoja, globaalejakin ongelmia.
Onnistuminen laajassa tehtäväkentässä on edellyttänyt hyvää yhteistyötä paitsi ketjun sisällä mutta myös viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.
ETT:n henkilökunnan korkeatasoinen osaaminen ja vahva sitoutuminen muodostavat yhdistyksen keskeisen peruspilarin. Tuoreena puheenjohtajana tiedostan, että ETT:n peruspilarit on pidettävä hyvässä kunnossa myös jatkossa.

Ilkka Pohjamo