Tilatason tautisuojaus

Tilatason tautisuojaus

Tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisyssä tilatason tautisuojaus on ehdottoman tärkeää. Tuottajilla on suuri vastuu eläintensä terveydestä, mikä esim. kaikkien tilalla käyvien on syytä ottaa huomioon toiminnassaan ja kunnioittaa tilan periaatteita tautisuojauksessa.

Tilatason tautisuojaus nautatiloilla  päivitetty 9/2012

Tilatason tautisuojaus sikatiloilla  päivitetty 11/2012

Tilatason tautisuojaus siipikarjatiloilla päivitetty 3/2016

 

Riskikartoitus:

Tilatason riskien hahmottamiseen nautatiloilla voi käyttää apuna alla olevaa lomaketta. Lomakkeesta voi tarvittaessa laatia tilan riskienhallintasuunnitelman.

Tautiriskien kartoituslomake (nautatiloille)

Lomakkeen täyttöohjeet

 

Tarkempia ohjeita:

Pelisäännöt tilakäyntejä varten (tilalle ja kävijöille)

Tautisulku

Käytä tautisulkua oikein siipikarjatiloilla (2017)

Tautiriskien hallinta maatalouslomituksessa

Toimintaohjeet huoltomiehille ja asentajille (lypsykarja- ja lihanautatiloilla)

Ohje siipikarjatiloilla kävijöille (päivitetty 30.3.2016) 

ETT:n ohjeet palkattaessa ulkomainen työntekijä suomalaiselle tuotantoeläintilalle

Ulkomaan matkaohje

Ohje matkanjärjestäjille

Ohjeet tiloille afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi

Virustartuntojen vastustusohjeet nautatiloille

Eläintautien ennaltaehkäisy eläinkuljetusten yhteydessä

Juomavesiohje

Tuhoeläinten torjunta

ETT:n kesäpossuohje

 

Maatilarakentaminen

Turvallisuusohjeita työntekijöille

Säkerhetsanvisningar för anställda (ruotsi)

Safety instructions for workers (englanti)

Ohutusnõuanded töötajatele (viro)

 

Lisää ohjeita löytyy mm.:

Nasevan ohjeet

Sikavan ohjeet

Siipikarjaterveydenhuollon ohjeet

© ETT ry