Lietelannan kuljetuskaluston puhdistus- ja desinfiointiohje

1. Oleellisinta on, että lietevaunun ja traktorin ulkopinta, pyörät ja alusta sekä traktorin ohjaamon jalkatila ovat niin puhtaat, ettei kaluston mukana pääse kulkeutumaan lantaa tai likaa yleisille tai muiden tilojen käytössä oleville teille tai piha-alueille.

2. Lietevaunun lastauspaikalle on hyvä levittää sammutettua kalkkia (SL90) muutaman millimetrin paksuinen kerros ennen lietteenajon aloittamista.

3. Kuljetuskalusto on puhdistettava ja tarvittaessa desinfioitava ennen siirtoa tilalta toiselle ETT:n työkoneiden puhdistus- ja desinfiointiohjeen mukaisesti.

      • Lietevaunun säiliö ja lietteen levityslaite huuhdellaan vaunun viimeisen tyhjennyskerran jälkeen sisältä muutaman kertaan vedellä, kunnes ulos valuva vesi on puhdasta. Vesi voidaan esimerkiksi levittää pellolle.
      • Sen jälkeen puhdistetaan kaluston ulkopinnat. Tätä varten tilalla on hyvä olla asianmukainen kaluston pesupaikka.
      • Kuljetuskalusto on syytä desinfioida, mikäli tilalla/lähialueella epäillään tai on todettu tarttuvaa eläintautia, kuten salmonellaa tai muita ulosteen mukana leviäviä tartuntoja.

4. Kalusto on aina puhdistettava ja desinfioitava, mikäli se siirretään pois tilalta, jolla on todettu ulosteperäinen tarttuva eläintauti, kuten salmonella tai sikadysenteria. Puhdistus ja desinfiointi ohjeistetaan tarvittaessa erillisessä saneeraussuunnitelmassa.

5. Vaunun säiliö voidaan desinfioida sisäpuolelta täyttämällä se vedellä ja lisäämällä siihen sammutettua kalkkia (SL90) siten, että veden pH on > 11.

6. Mikäli vaunulla on ajettu kalkittua (pH > 11) tai muulla tavoin todennetusti hygienisoitua lietelantaa, ei vaunun säiliön huuhtelu ja desinfiointi ole tarpeen. Vaunun ja traktorin ulkopinta tulee kuitenkin puhdistaa ja desinfioida.