Kaikki uutiset

Afrikkalaista sikaruttoa löydetty Saksassa ensimmäistä kertaa tuotantosikalasta

Virusta on löydetty kahdelta tilalta lähellä Puolan rajaa.  Toisella tilalla on ollut...

Naseva-järjestelmä on nyt sertifioitu

ETT ry on laajentanut laadunhallintajärjestelmänsä koskemaan myös nautaterveydenhuollon seurantajärjestelmä Nasevaa. Kesäkuussa myönnetty...

Lintuinfluenssaviruslöydös vahvistui myös Länsi-Suomesta

Närpiössä kuolleena löydetystä merikotkan poikasesta varmistunut lintuinfluenssa H5N1 -tapaus vahvistaa aiempaa oletusta...

Sika-ala kantaa vastuunsa antibioottiresistenssin vastustamiseksi

Heinäkuun alusta alkaen Sikavan kansallisen tason sikaloissa ei enää käytetä fluorokinoloniryhmän antibiootteja....

Lintuinfluenssatapauksia ilmenee edelleen luonnonvaraisilla linnuilla

Lintuinfluenssaviruksia kantavia luonnonvaraisia lintuja on edelleen Suomessa. Viimeisin löydös on Iitistä, missä...

Tuottaja, muista valtuuttaa Eläinten terveys ETT ry nautarekisteritiedon katseluun!

Ruokaviraston nautarekisteriuudistus vaatii kaikilta Nasevaan kuuluvilta tiloilta ETT:n valtuuttamista suomi.fi -väylän kautta...

Tarjouspyyntö hankemateriaalin kääntämisestä ruotsiksi

Eläinten terveys ETT ry pyytää tarjouksia Ruokaketjuhanke 3:sta syntyvien materiaalien käännöstyöstä ruotsin...

Siipikarjan ulkonapitokielto päättyy – lintuinfluenssalta suojautuminen edelleen tärkeää

Suomessa 8.2.2021 alkanut siipikarjan ulkonapitokielto päättyy tänään. Kielto perustuu siipikarjan suojaamiseen lintuinfluenssatartunnoilta...

Matti Halme Oy ETT:n positiivilistalle

Matti Halme Oy on hyväksytty ETT:n positiivilistalle 27.5.2021. Matti Halme Oy valmistaa...

Lintuinfluenssariski ei vielä ole ohi – H5N1-tyypin tartunta valkoposkihanhella Helsingissä

Suomessa on ensimmäistä kertaa todettu luonnonvaraisella linnulla korkeapatogeenisen H5N1-tyypin viruksen aiheuttama lintuinfluenssatapaus....

Kryptosporidioositapaukset ovat lisääntyneet

Kryptosporidioosi on pienten vasikoiden ripulitauti, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia myös ihmisillä....

Lintuinfluenssa varmistui Salossa ja Imatralla kanadanhanhien kuolinsyyksi

Salosta huhtikuun alussa ja Imatralta huhtikuun puolivälissä kuolleina löytyneiden kanadanhanhien kuolinsyyksi on...

Eläintauteja ja niiden vastustusta koskeva lainsäädäntö uudistuu tänään

Tästä päivästä alkaen EU-jäsenmaissa aletaan soveltaa yhteistä EU:n eläintautisäännöstöä ja sen nojalla...

Sika-alan eläintautirahastohankkeen tilakäynnit alkavat huhtikuussa

Salmonellatartuntojen esiintyminen alkutuotannossa on lisääntynyt viime vuosina. Sikaketjussa tapaukset ovat osuneet isoihin...

Tarjouspyyntö tietojen yhdistämisestä ja raportoinnista

ETT:n Ruokaketjuhanke 3:n yhtenä tavoitteena on siipikarjatuotannon kansallisen laatutiedon raportoinnin kehittäminen ja...

Nea Niemi ETT:n palveluvastaavaksi

Eläinten terveys ETT ry:n palveluvastaavana aloittaa tänään 1.4.2021 Nea Niemi. Hänen toimipaikkansa...

Puolassa ASF levisi isoon tuotantosikalaan

ASF leviää Puolassa Puolassa afrikkalainen sikarutto (ASF) -tartunta on päässyt leviämään isoon...

Uusia lintuinfluenssatapauksia Helsingissä luonnonvaraisilla linnuilla

Ruokavirasto tiedotti tänään uusista luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssalöydöksistä Helsingissä. Ruokaviraston uutinen 12.3.2021 Lintuinfluenssatilanne...

Ilkka Pohjamo johtaa ETT:n hallitusta

Eläinten terveys ETT ry:n vuosikokous pidettiin covid-19-tilanteen vuoksi etäyhteyksin 9.3.2021. Yhdistyksen hallituksen...

Haaskaruokintaa tulee rajoittaa lintuinfluenssariskin vuoksi

Euroopassa laajalle levinneet eläintaudit, korkeapatogeeninen lintuinfluenssa (HPAI) ja afrikkalainen sikarutto (ASF), uhkaavat...