Eläinten terveys ETT ry.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ruokaketjuhanke 1

Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät
– avoin, todennettava ja vastuullinen alkutuotanto

Kansallinen, vapaaehtoinen tuotantoeläinten terveydenhuoltotyö on pohjana MMM:n rahoittamassa ruokaketjuhankkeessa, jonka ensisijaisena tavoitteena on luoda nautaketjun eläinliikenteen hallintaan turvallinen toimintamalli ja laatia sen käyttöönottoon yhteiset, kansalliset pelisäännöt. Hanke on foorumi yhteisten pelisääntöjen luomiselle.

Sianlihantuotannossa vastaavanlaisesti luotiin yhteiset, kansalliset pelisäännöt jo v. 2003, jolloin sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikava perustettiin. Tässä hankkeessa tullaan sianlihantuotantoon määrittelemään hyvinvointia kuvaavat mittarit, jotka ovat sikaloiden terveysluokitusrekistä, Sikavasta todennettavissa.

Lisäksi lihasiipikarjan osalta on tavoitteena kerätä kansallista tietoa lihasiipikarjan hyvinvoinnin osa-alueista.

Hankkeessa toimii ohjausryhmä ja sektorikohtaiset työryhmät. Uuden toimintamallin kehitystyöhön on kutsuttu mukaan niin maidon- kuin naudanlihantuottajia sekä asiantuntijoita teurastamoilta, meijerisektorilta ja eläinjalostuksesta. Hankkeen työpajoissa käydään läpi, mitä uusi toimintamalli käytännössä tarkoittaisi tilojen toimintaan.

Hanke-esitteen voit katsoa tästä.

Hanke on päättynyt ja loppuraportti on julkaistu.