Eläinten terveys ETT ry.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Ruokaketjuhanke 3

ETT:n Ruokaketjuhanke 3 -Kansalliset laatujärjestelmät osana kestävää ruokajärjestelmää

 

Ruokavirasto on myöntänyt ETT ry:lle ruokaketjun kehittämisen valtionavustusta. Hankeaika on 1.4.2020-31.7.2022.

Hankkeessa on kolme päätavoitetta:

1. Kehittää kansallisia laatujärjestelmiä maito- ja lihaketjuissa. Keskeisinä toimenpiteinä on kehittää todennettujen laatujärjestelmien luomista maito- ja lihaketjuille ja edistää niiden käyttöönottoa, kehittää kansallisen tuotantoeläinten terveydenhuollon hyvinvoinnin mittareita ja raportointia sekä edistää vastuullista antibioottien käyttöä mm. kehittämällä lääkekäytön tiedonkeruuta ja -raportointia.

2. Edistää tautisuojausta ja estää tautien leviämistä alkutuotannossa. Keskeisiä toimenpiteitä ovat yhteenveto salmonellasaneerauksista, tilatason tautisuojauksen parantaminen, eläintautien leviämisen estäminen mm. edistämällä Biocheckin käyttöönottoa nauta- sika- ja siipikarjatiloilla sekä turvallisen eläinliikenteen tärkeyden viestinnällinen tehostaminen nautatiloilla.

3. Parantaa tuottajien ja eläinlääkäreiden osaamista eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä viestiä eläinlääkärin roolista osana laatujärjestelmiä. Keskeisiä toimenpiteitä ovat koulutukset mm. mikrobilääkkeiden käytön vähentämiseksi ja tautisuojauksen parantamiseksi.