ETT:n uudet eläinlääkärit esittäytyvät

Hertta Pirkkalainen

Olen Hertta Pirkkalainen, lähtöisin Etelä-Savosta maalaiskunnasta nimeltä Joroinen. Lapsuudessa metsästysharrastus ja sukulaisten lehmätilalla puuhastelu vahvistivat haluani tulla eläinlääkäriksi. Olen opiskellut eläinlääkäriksi Viron Maatalousyliopistossa Tartossa ja olen erittäin tyytyväinen opintopolkuuni. Olen oppinut Virossa eläinlääketieteen lisäksi toimimaan itsenäisesti ja selviytymään vastoinkäymisistä. Opintojeni aikana olen toiminut muun muassa eläintenhoitajana Pieksämäen sonniasemalla ja keinosiementäjänä Savossa.
Olen valmistunut eläinlääkäriksi vuonna 2011. Suoritin vuoden mittaisen jatkokoulutuksen opinahjossani tuotantoeläinklinikalla, minkä jälkeen jäin klinikalle eläinlääkäriksi. Työtehtäviini on kuulunut kliininen opetus tilakäyntien muodossa sekä luentojen pitäminen muun muassa sorkkaterveydestä. Opettaminen on ollut minulle erittäin tärkeää ja uskon päässeeni opiskelijoitten kanssa hyvään vuorovaikutukseen. Viimeiset kaksi vuotta olen toiminut tuotantoeläinklinikan johtavana eläinlääkärinä ja päässyt vaikuttamaan klinikan toiminnan ja opetuksen kehittämiseen.
Olen päätyöni ohessa tehnyt koko urani ajan kunnaneläinlääkäreitten viransijaisuuksia Etelä-Savossa. Olen nauttinut työstäni erittäin paljon ja toiminnan ihmisenä päivystystyökin on maistunut. Jatko-opintoja olen suorittanut Helsingin yliopistossa. Tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkärin opinnot ovat loppusuoralla ja väitöskirjaa teen sorkkaterveydestä. Hyvä sorkkaterveys on mielestäni yksi tärkeimpiä avainasioita lehmien eliniän pidentämiseksi ja hyvinvoinnin parantamiseksi.
Nautin tiedon hankkimisesta ja luen kaikenlaista kirjallisuutta aina kun ehdin. Metsästysharrastus taas on opettanut minut kunnioittamaan luontoa ja kaikkea elävää. Tällä hetkellä minulla on kaksi spanielia, joiden kanssa metsästän lintuja. Vapaa-aika sujuu metsästysajan ulkopuolella muitten koiraharrastusten parissa.
Eläinten terveys ETT ry:n asiantuntijaeläinlääkärinä toimiminen on minulle kunnia-asia. Terveydenhuollon kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, johon tulee sitoutua. Ilmasto-asiat, eläinten hyvinvointi ja tautisuojaus ovat kaikki erittäin tärkeitä aiheita, mutta eri tahojen vieminen samalle viivalle tulee varmasti olemaan haastavaa. Odotan kuitenkin innolla uusia työtehtäviäni eläinten terveyden ja tautitorjunnan parissa.

Kaisa Kotamäki

Olen Kaisa Kotamäki, eläinlääkäri ja kahden lapsen äiti Orimattilasta. Aloitin työni ETT:llä Sikavan asiantuntijaeläinlääkärinä 1.9.2019.

Olen opiskellut Helsingissä ja valmistunut eläinlääkäriksi vuonna 2013. Suoritan parhaillaan tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon erikoistumisopintoja. Olen toiminut kunnaneläinlääkäreiden viransijaisena, ja praktiikkaan kuului terveydenhuoltokäyntejä sikaloissa. Vuodesta 2014 olin valvontaeläinlääkärinä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä, missä työni painopisteenä oli tuotantoeläinten eläinsuojelu.

Ensimmäisen kokemuksen sikatalouteen olen saanut jo ennen eläinlääkäriopintojani toimiessani sikalatyöntekijänä ja maatalouslomittajana reilut 20 vuotta sitten. Eläinlääkäriopintojen alkuvaiheessa olin kesätyössä karjuasemalla, missä sain ainutlaatuisen opin mm. sikojen sperman keräämisestä. Tämän jälkeen olen tehnyt tarkastuseläinlääkärin viransijaisuuksia teurastamossa, jossa tuohon aikaan teurastettiin myös sikoja.

Olen kiinnostunut tuotantoeläinten terveydenhuollosta ja suomalaisen kotieläintuotannon kehittämisestä. Toimenkuvaani ETT:llä tulevat kuulumaan lähinnä Sikavan tietojärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät tehtävät, sikojen terveydenhuollon kansallinen koordinointi sekä eläinlääkäreiden, tuottajien ja sidosryhmien konsultointi ja koulutus. Haluaisin kehittää Sikavaa yhä käyttäjäystävällisempään suuntaan. On tärkeää, että tieto löytyy helposti ja että se on hyvin ymmärrettävässä muodossa.