ETT:n Ruokaketjuhanke 2 lähenee päätöstään

ETT:n Ruokaketjuhanke 2 – ”Alkutuotannon laatujärjestelmistä lisäarvoa maidon-, lihan- ja kananmunatuotantoketjuille” – on edennyt suunnitelmien mukaan, ja sen toimintakausi lähenee loppuaan. Päätösseminaari järjestetään marraskuun lopussa Tampereella, ja hanke päättyy 31.12.2019.

Sikavan asiantuntijaeläinlääkäri Kaisa Kotamäki ja Nasevan rekisterivastaava Paula Halkosaari esittelivät hanketta tuottajille Pietarsaaressa 3.-4.10.2019

Nautaosio

Hankkeen nautaosio on ollut kesän jälkeen esillä eri tapahtumissa, kuten Faban Lypsikit livenä -karjatapahtumassa elokuussa Pohjanmaalla ja ProAgrian järjestämässä Maitovalmennuksessa syyskuussa Helsingissä. Ruokaketjuhanke 2 on lokakuun alussa esillä myös Jyväskylän KoneAgria-messuilla, missä hanketta esitellään erityisesti nautaosion näkökulmasta. Nautaosiossa järjestetään lokakuun lopussa työpaja koskien nautatiloille kehitettävän terveysluokituksen käyttöä eläintautivakuutusten apuna. Työpajassa on tarkoitus keskustella eri tahojen edustajien kanssa siitä, nähdäänkö terveysluokitusta voitavan käyttää nautavakuutuksissa ja jos näin on, mitkä taudit siihen olisi tärkeää sisällyttää/otettaisiin mukaan.

Sikaosio

Sikaosion osalta Ruokaketjuhanke 2:n yhtenä tavoitteista on ollut hyvinvointitoimenpiteiden liittäminen osaksi kansallista laatujärjestelmää ja Laatuvastuu-merkkiä. Sikaosiossa onkin jatkettu jo aiemmin kehitettyjen vastuullisen tuotannon mittareiden raportointityökalun kehittämistä. Raportointityökalun kehitystyön avulla pyritään siihen, että Sikavassa voidaan toimia sovitun toimintatavan mukaisesti eli edellyttää korjaavia toimenpiteitä tiloilta, joilla sama mittari ylittyy kahdesti tai kolmesti peräkkäisissä raportointiajoissa. Sikavaan kertyvän lääkkeiden käyttötiedon keruun ja tilastoinnin sekä tutkimustulosten siirtymisen kehittämistä on suunniteltu yhdessä Nasevan kanssa. Näitä tietoja voitaisiin jatkossa hyödyntää muun muassa antibioottiresistenssin vastustamisessa. Hankkeen sikaosion puitteissa on myös järjestetty eläinlääkäreille kesän jälkeen kaksi webinaaria vastuullisesta lääkkeiden käytöstä yhteistyössä Ruokaviraston ja Helsingin yliopiston kanssa.

Siipikarjaosio

Hankkeen siipikarjaosiossa on jatkettu broilereiden hyvinvointia kuvaavia seurantatietoja kokoamista kansalliseksi tilastoksi. Broilereiden jalkapohjaterveyden, joka on kansainvälisesti tunnustettu hyvinvointimittari, osalta kertyvä kansallinen tieto julkaistaan säännöllisesti ETT:n nettisivuilla. Antibioottien käyttötarve kananmunantuotantoketjuissa on myös ollut hankkeessa selvityksen kohteena. Eläinlääkäreille on lähetetty nettilinkki, jonka kautta he voivat raportoida ETT:lle määräämistään antibiooteista. Tähänastisten tulosten perusteella antibioottihoitoja vaativat bakteeritartunnat ovat tuotantokanoilla Suomessa satunnaisia yksittäistapauksia. Tavoitteena on myös ollut selvittää tuotantoketjun rokotuskattavuus Suomessa. Nuorikkokasvattajille on suunnattu kysely, jonka avulla pyritään syksyn mittaan saamaan kansallista tietoa kanojen vastustuskyvystä tarttuvia tauteja vastaan sekä mahdollisista rokottamatta jättämisen syistä.

Hankkeen päätösseminaari

Ruokaketjuhanke 2:n päätösseminaari järjestetään 26.11.19 klo 13-17. Paikkana on Juvenes Attilan auditorio Tampereella. Seminaari on maksuton.

Lisätietoa päätösseminaarista

Ilmoittautuminen seminaariin on auki 15.11. asti.