Estä antibioottivahinko

Meijerien antibioottilöydösten johdosta viranomaiset tarkastivat vuonna 2019 yhteensä 36 tilan lääkekäytön ja lääkekirjanpidon. Määrä oli kaksinkertainen aiempiin vuosiin verrattuna. Lisäksi kaksi valvontaa tehtiin teurastamon omavalvonnan antibioottilöydöksen vuoksi.

Tuottajan vastuu

Turvalliseen elintarviketuotantoon kuuluu lääkkeiden huolellinen käyttö, lääkittyjen eläinten tunnistaminen ja varoaikojen tarkka noudattaminen. Tuottajalla on vastuu eläinten lääkitsemisestä ja siihen liittyen kaikkien työntekijöiden hyvästä ohjeistuksesta. Työntekijät on sitoutettava noudattamaan ohjeita. Robotin asetuksia on aina muistettava muuttaa ennen varoajallisen lääkkeen antamista eläimelle. Lääkityn eläimen valvottu lypsy on suositeltavaa.

Eläinlääkärin vastuu

Lääkkeet määränneellä eläinlääkärillä on lainsäädännön mukaan aina vastuu siitä, että eläinten omistajalle on annettu riittävät ohjeet käyttää ja säilyttää lääkkeitä oikein ja että lääkitylle eläimelle määrätty varoaika on riittävä. Terveydenhuoltoeläinlääkärien, jotka luovuttavat lääkkeitä varalle, on kiinnitettävä huomiota lainsäädännön edellyttämiin käyntitiheyksiin ja käyntiraporttien tallentamiseen Nasevaan ja Sikavaan. Tilan ja eläinlääkärin on hyvä käydä yhdessä säännöllisesti läpi turvallinen ja säännösten mukainen lääkkeiden käyttö.

Lue lisää Ruokaviraston verkkosivuilta

Ylitarkastaja Liisa Kaartinen, p. 0295 204 360
Ruokavirasto, Eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikkö