Elementor-harjoitus

Tämä sivu on tarkoitettu ETT:n sisäiseen käyttöön Elementor-muokkauksen harjoitteluun

Hankeosa-alue Toimenpiteet

Kansallisten laatujärjestelmien kehittäminen

 • Nasevan laatujärjestelmän sertifiointi ja eläinlääkäreiden riskiperusteiset auditoinnit sekä selvitys Nasevan laatujärjestelmän edellytyksistä kansalliseksi laatujärjestelmäksi
 • Sikavan hyvinvointi-indeksin raportoinnin kehittäminen
 • Nautojen hyvinvoinnin arvioinnin kehittämiseen liittyvä selvitystyö ja suunnittelu osaksi Nasevaa
 • Siipikarjan hyvinvointitietojen tiedonkeruun laajentaminen kalkkunatuotantoon ja broileriemoihin
 • Antibioottien käyttömäärien raportoinnin jatkokehitys, kansainvälinen vertailu ja tietojen julkaisu

Tautisuojauksen edistäminen ja eläintautien leviämisen estäminen alkutuotannossa

 • Haittaeläinten torjuntaoppaiden kirjoittaminen ja taitto
 • Salmonellasaneerausten yhteenveto sekä jatkoseurannan ja ennaltaehkäisevien jatkotoimien kehittäminen
 • Riski- ja avaintilojen tautisuojauksen parantaminen
 • Biocheck.UGent® – kansallisen tiedon raportoinnin kehittäminen
 • Turvallisen eläinliikenteen edistäminen

Tuottajien ja eläinlääkäreiden osaamisen parantaminen eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

 • Eläinlääkäreiden ja tuottajien koulutus sekä antibioottien käyttötarpeen vähentäminen
 • Biocheck.UGent®-arvioinnin käytön edistäminen, eläinlääkäreiden koulutus
 • Nasevan ja Sikavan terveysluokitus- ja laatujärjestelmäkoulutus tuottajille ja eläinlääkäreille
Hankkeen osa-alue Toimenpide
Content
Content