Tautivastustuksen periaatteet

A. Tautiriskien arviointi

    Tautitilanteen arviointi

 • kartoitukset
 • valvonta
 • seuranta

 

    Uhkien arviointi

 • maahan tulevat uudet tarttuvat taudit
 • maassa olevien tautien leviäminen
 • tuotannon alueellinen keskittyminen
 • altistavat tekijät tilatasolla

 

B. Tautiriskien hallinta

    Ehkäisy

 • miten estetään uusien taudinaiheuttajien tulo maahan?
 • miten estetään uusien taudinaiheuttajien tulo tilalle?
 • miten pidetään maassa olevat taudinaiheuttajat kurissa?
 • miten parannetaan eläinten vastustuskykyä?

 

    Valvonta ja seuranta

 • maahantuontitutkimukset, karanteenikäytäntö
 • kartoitustutkimukset
 • seurantaohjelmat
 • säännölliset terveydenhuoltokäynnit

 

    Poikkeamatilanteiden hallinta

 • taudinaiheuttajien leviämisen esto
 • taudinaiheuttajan selvittäminen
 • epidemiologinen selvitys
 • taudinaiheuttajan hävittäminen ja / tai kontrollointi
 • tiedottaminen
 • kustannukset ja korvausmenettely
© ETT ry