Tautiluokitus

Eläintaudit luokitellaan Suomen eläintautilainsäädännössä helposti leviäviin, vaarallisiin ja valvottaviin (= Suomessa virallisesti vastustettaviin)  sekä muihin eläintauteihin: Tautikohtainen luokitus (Evira).

Elinkeinon toimesta vastustetaan yhteisen sopimuksen pohjalta myös eläintauteja, jotka eivät kuulu meillä virallisesti vastustettaviin tauteihin (esim. pälvisilsa, porsasyskä, IB).

© ETT ry