Ehkäisy

Tarttuvien eläintautien vastustus on tärkeää paitsi eettisistä ja eläinsuojelullisista syistä, myös eläimistä saatavien elintarvikkeiden laadun varmistamiseksi.

Tehokas riskien hallinta tuotantoketjun alkupäässä eli tilatasolla (salmonella, antibioottijäämät jne.) takaa teollisuudelle turvallisen raaka-aineen eteenpäin jalostettavaksi "pellolta pöytään" -ideologian mukaisesti. 
  
ETT:n toiminta on suunnattu ennen kaikkea informaation jakamiseen ehkäisevistä toimenpiteistä. 
  
Tuonnin ohjeistamisen ohella on laadittu ohjeita käytännön toimista yksittäisillä tiloilla tuotantosuunnittain, eläinkuljetuksissa, ulkomaan  tilavierailuilla jne.
  
Tautitilannetta eri eläinlajeilla kotimaassa ja lähialueilla seurataan, ja tarvittaessa tilannetta selvitetään kartoitustutkimuksin. Poikkeamatilanteita varten on laadittu ohjeistuksia niin eläinlaji- ja tautikohtaisesti kuin myös rehusektorin tarpeisiin. 

© ETT ry