MiETTeitä-blogi viestii eläintuotannon laadusta ja vastuullisuudesta

kaksi vasikkaa päät vastakkain

Tervetuloa lukemaan ETT:n uutta blogia. Blogin aiheet liittyvät tuotantoeläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä suomalaisen eläintuotantomme laatutekijöihin. Blogissa kirjoittajina toimivat ETT:n asiantuntijat sekä vierailevat jäsenyritysten ja sidosryhmien edustajat.

Blogissa nostamme esiin eläintuotannon vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Tarkempia ohjeita ja tilastoja julkaisemme ETT:n verkkosivuilla (www.ett.fi).

Ina Toppari
toiminnanjohtaja, ELL
Eläinten Terveys ETT ry