Biocheck.UGent – arviointityökalu nyt myös nautatilojen tautisuojaustason selvittämiseksi

Biocheck.Ugent on Gentin yliopistossa Belgiassa kehitetty tautisuojauskysely. Alun perin kysely on kehitetty sikatiloille, mutta nykyään siitä on kehitetty versiot myös siipikarja- ja nautapuolelle.

Kyselyssä selvitetään tilojen ulkoisen ja sisäisen tautisuojauksen vahvuuksia ja kehittämiskohtia. Kysely antaa eri osa-alueista prosentuaalisen arvion, jota voi verrata kaikkien kyselyyn vastanneitten perusteella laskettuun keskiarvoon. Kyselyä voidaan hyödyntää myös tilan toiminnan kehittämiseen, kun se tehdään esimerkiksi vuosittain, jolloin nähdään, mitkä osa-alueet ovat kehittyneet parempaan suuntaan.

Ulkoisen tautisuojauksen selvittämiseksi kysytään muun muassa, kuinka eläinkuljetukset on järjestetty ja käyttävätkö vierailijat tilan tautisulkua ja työvaatteita. Sisäisen tautisuojauksen alle kuuluvat esimerkiksi kysymykset sairaiden eläinten hoitotiloista ja poikimisen järjestämisestä. Kysely on kattava, mutta ei kuitenkaan liian pitkä toteutettavaksi esimerkiksi terveydenhuoltokäynnin yhteydessä.

Tarkoituksena on järjestää koulutusta aiheesta eläinlääkäreille ensi vuoden alussa. ETT tiedottaa koulutuksesta lähempänä ajankohtaa, seuraa tapahtumakalenteriamme!