Biocheck -nautatilan tautisuojauksen arviointi

Biocheck-arviointi tautisuojauksen hallintaan

Tautisuojauksen kehittämisen avuksi Nasevassa on kaikille nautatiloille soveltuva Biocheck-tautiriskien arviointityökalu.

Tautiriskiarvion voi tehdä Biocheck-koulutuksen käynyt asiantuntija. Arvioija tutustuu tilakäynnillä ulkoisen ja sisäisen tautisuojauksen käytäntöihin ja täyttää havaintoihin perustuvan arvioinnin Nasevassa. Eri tuotantomuodoille on omat arviointilomakkeet. Biocheck antaa tuloksen tilan tautisuojauksen tasosta ja vertaa sitä muihin suomalaisiin arvioituihin tiloihin. Suomalaisten tilojen tuloksia seurataan myös kansainvälisesti Biocheck Ugent. Arvioinnissa havaitut kehityskohteet ovat pohja tilan tautisuojauksen suunnitelmalliseen kehittämiseen.

Lisätietoa Biocheck-arvioinnista:

Nauta-Biocheck-koulutus tammikuu 2020 Prof. J. Dewulf  

ETT Biocheck lypsykarjapilotit 2019 Hertta Pirkkalainen

Biochekistä sisältöä nautaterveydenhuoltoon – webinaari 26.1.2024