Viro raportoi jälleen kymmeniä uusia ASF-tapauksia villisioilla

26.01.2016

Viro on raportoinut Maailman eläintautijärjestö OIE:lle jälleen 40 uutta ASF-taudinpurkausta. Afrikkalaisen sikaruttotartunnan saaneita villisikoja on näiden taudinpurkausten yhteydessä löydetty yhteensä 72 kpl ajalla 5.-13.1.2016.

Yhteensä Virossa on todettu ASF-tartunta jo yli 1250 villisiassa eri puolilla maata syyskuun 2014 jälkeen. Näistä suurin on löydetty kuolleena, mutta  esimerkiksi vuonna 2015 myös metsästetyistä villisioista noin 5 % oli ASF-positiivisia. Taudin varalta tutkittiin viime vuonna Virossa yhteensä noin 9500 villisikaa, joista 11 % kantoi afrikkalaista sikaruttoa aiheuttavaa virusta. Villisikakantaa yritetään rajoittaa lisäämällä metsästystä ja rajoittamalla ruokintaa. Tavoitteeksi on asetettu villisikapopulaation karsiminen 2500 yksilöön.

Tuotantosikaloissa Virossa on todettu  17 ASF-tapausta, jotka ovat koskeneet yhteensä yli 22000 sikaa. Taudin hävittämiskustannuksiksi sikaloiden osalta on laskettu 2,2 milj. euroa.

Yleisimmin tartunnan leviämisen syyksi on kirjattu puutteet tautisuojauksessa (10/17), mutta myös viljan saastuminen viruksella (5/17), tuoreheinän syöttö (1/17) ja kuivikkeiden kontaminaatio (1/17).

Virossa on todettu kahta erilaista ASF-virustyyppiä: eteläisissä taudinpurkauksissa on nähty korkeaa kuolleisuutta (virus todennäköisesti peräisin Latvian alueen villisioista), kun taas pohjoisessa tartuntaa on todettu enemmän oireettomissa, matsästetyissä villisioissa (virus peräisin idästä, siirtynyt ihmisten mukana?).

 

© ETT ry